Mødedato: 29-03-2000

Fritagelse til Berendsen Textil Service aftaler med Frederiksborg Amt efter konkurrencelovens § 8, stk. 1

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte, at henholdvis en aktionæroverenskomst samt en rammeaftale mellem Berendsen Textil Service og Frederiksborg Amt, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Styrelsen fandt dog, efter nedsættelse af tidsrammen for købsforpligtelsen fra ubegrænset til 5 år, samt en ændring af bestemmelserne, således at amtet kunne indkøbe vaskeriydelser fra tredjemand, efter indkøbet af mindstemægnden fra Berendsen Textil Service, at aftalen kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at der var tale om aftale om etablering, der kunne styrke produktionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Vask/Tekstil

Samhandeler

Ikke angivet