Mødedato: 20-12-2000

Fritagelse til aftale om levering af Star øl mellem Carlsberg og FDB

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Carlsberg, at virksomhedens leveringsaftale af Star øl med FDB kunne fritages fra KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsn fandt, at aftalen var konkurrencebegrænsende, idet den afskar FDB fra at indgå aftaler med andre bryggerivirksomheder om produktion af lavprisøl. Styrelsen lagde dog vægt på, at den løbende koordinering af aktiviteterne og oplysninger om udviklinger fremmede effektiviteten.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bryggeri

Samhandeler

Ikke angivet