Mødedato: 21-06-2000

Fritagelse til aftale om eksemplarfremstilling til undervisningsbrug af værker som udsendes i radio og TV

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Copy-Dan, AVU-kopier, at en aftale om undervisningsinstitutioners eller andres eksemplarfremstilling af radio- og TV udsendelser til undervisningsbrug var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, men opfyldte betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen lagde vægt på, at vilkårene lettede klarering af rettigheder og bidrog til at styrke distributionen. Styrelsen fandt endvidere at Copy-Dan, AVU-kopier som eneste aktør indtog en dominerende stilling på markedet, men at der ikke efter styrelsens kendskab forelå adfærd der var omfattet af KL § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 2

Brancher

Undervisning; Ophavsret

Samhandeler

Ikke angivet