Mødedato: 30-05-2001

Fritagelse for anmeldt samhandelsaftale mellem og Cerealia Danmark og FDB’s bageriafdeling

Resumé

Sagen vedrørte en samhandelsaftale mellem Cerelia og FDB om levering af mel til bageriafdelinger i FDB’s supermarkeder. Styrelsen fandt, at aftalen var fritaget for forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. §10. Aftalen var allerede i kraft den 31. maj 2000 og var derfor frem til den 31. december 2001 omfattet af EU gruppefritagelsen om eksklusive købsaftaler, jf. erhvervsministerens bekendtgørelse nr. 1002 af 16. december 1997.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4