Mødedato: 20-12-2006

Frit valg Ølstykke Kommune efterregulerer fritvalgspriser

Resumé

På baggrund af en klage over manglende efterbetaling for fritvalgsydelser til en privatleverandør henvendte Konkurrencestyrelsen sig til Ølstykke Kommune. I første omgang indsendte kommunen en reguleret prisliste baseret på omkostningerne i årets første 11 måneder og den leverede tid, som kommunen havde visiteret til de berettigede borgere i perioden. Dette var dog ikke i overenstemmelse med Konkurrencerådets krav om dokumentation for den faktisk leverede tid, hvorfor kommunen gennemførte en stikprøveundersøgelse i 2006. Herefter foretog kommunen en ny prisberegning for 2005 samt for 1. og 2. halvår af 2006. Efter ændringen af prisfastsættelsen fandt styrelsen ikke anledning til at undersøge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant