Mødedato: 24-10-2005

Frit valg af hjemmehjælpsydelser i Sundeved Kommune

Resumé

Da Konkurrencestyrelsen blev gjort opmærksom på, at priserne for praktisk hjælp og personlig pleje i Sundeved Kommune kunne være fastsat for lavt i strid med konkurrencelovens § 11 a, anmodede styrelsen kommunen om at redegøre for, at samtlige direkte og indirekte omkostninger var medregnet. Sundeved Kommune foretog en genberegning, og det blev her konstateret, at omkostningerne til vejlederfunktion i forbindelse med uddannelse af elever ikke var medregnet. Priserne var derfor fastsat for lavt. Kommunen efterregulerede herefter priserne. Styrelsen vurderede herefter, at kommunen levede op til de fastsatte krav og foretog sig derfor ikke yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant