Mødedato: 25-11-2005

Frit valg af hjemmehjælpsydelser i Morsø Kommune

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at Morsø Kommune havde givet konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a ved at have medregnet et tilskud ved fastsættelsen af prisen på praktisk hjælp, som de private leverandører ikke havde adgang til. Dermed havde timeprisen på praktisk hjælp været fastsat 43 kr. for lavt i 2003 og 33 kr. for lavt i 2004 samt for lavt i 2005. Konkurrencestyrelsen henstillede kommunen til at genberegne prisen for praktisk hjælp. Endvidere bad styrelsen om en redegørelse for, hvordan den leverede tid konkret registreres. Kommunen indbragte sagen for Konkurrenceankenævnet, der ved kendelse af 22/5-2006 stadfæstede afgørelsen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte