Mødedato: 27-02-1999

Frikøb af Tele Danmarks interne fordelingsnet

Resumé

Styrelsen afviste en klage fra Telia over Tele Danmarks prisberegning for salg af internefordelingsnet, dvs. det net i en ejendom, inklusive stik, der ligger efter monopolskillepunktet. Prisen var indtil 1997 fastsat af Forskningsministeriet, varierende fra 50 til 500 kr. alt efter alder. Efter liberaliseringen har Tele Danmark selv kunnet fastlægge prisen, hvilket er sket til et gennemsnit på 150 kr. uanset alder. Telia fandt denne pris for høj, og at der fortsat skulle tages hensyn til installationens alder. Efter forhandlinger mellem Tele Danmark og Konkurrencestyrelsen har Tele Danmark fastsat en ny gennemsnitspris på 120 kr. Konkurrencestyrelsen fandt herefter ikke, at den foreslåede prisomlægning kan anses for at udgøre et konkurrenceretligt misbrug, jf. konkurrencelovens § 11. Konkurrencestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på de administrative besparelser, der opnås, og at disse videregives. Desuden lagde styrelsen vægt på, at en gennemsnitspris på 120 kr. er rimelig. Tages der udgangspunkt i frikøb af et internt anlæg i en typisk erhvervsvirksomhed vil frikøbet nu kunne ske til en pris, der ligger under den pris, der var gældende under den oprindelige, aldersdifferentierede, prissætningsmodel. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencestyrelsens afgørelse af 21. januar 1999. Ankenævnet fandt – i lighed med Konkurrencestyrelsen – ikke, at Tele Danmark’s prisomlægning ved salg af interne fordelingsnet indebar misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet