Mødedato: 27-08-2003

Frie værksteders adgang til tekniske oplysninger

Resumé

Centralorganisationen af Autoreparatører i Danmark (CAD), henvendte sig til Konkurrencestyrelsen for at få klarhed over, hvem der havde adgang til tekniske oplysninger efter den nye gruppefritagelse for motorkøretøjer og om man kunne stille krav i forbindelse med udleveringen. Det fremgik af gruppefritagelsens artikel 4, stk. 2, at fritagelsen ikke gjaldt “hvis leverandøren af motorkøretøjer nægter at give uafhængige aktører adgang til tekniske oplysninger, diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software, eller den undervisning, der kunnes kræves til reparation og vedligeholdelse af disse motorkøretøjer eller til gennemførelse af miljøbeskyttelsesforanstaltninger”. På den baggrund meddelte Konkurrencestyrelsen De Danske Bilimportører og CAD, at det var styrelsens vurdering, at motorkøretøjsproducenterne skulle give alle interesserede uafhængige aktører fuld adgang til alle tekniske oplysninger m.v. Herunder også organisationer som f.eks. CAD.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Motorkøretøjer

Samhandeler

Ikke angivet