Mødedato: 24-01-2018

Freja Transport & Logistics Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Transcargo A/S. International Transport & Spedition

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Freja Transport & Logistics Holding A/S (”Freja”) og Transcargo A/S. International Transport & Spedition (”Transcargo”). Ved transaktionen erhverver Freja samtlige aktier i Transcargo, og Freja opnår derved enekontrol over Transcargo og dennes helejede polske datterselskab Transcargo Sp. Z o o. Freja er en transport- og logistikvirksomhed, der primært er aktiv på markederne for national og tværnational godstransport (freight forwarding) på vej samt i begrænset omfang på markederne for godstransport via fly og skib. Freja benytter sig primært af uafhængige vognmænd til at udføre selve transporten af godset. Freja har kontorer i Danmark, Norge, Finland, Sverige og Kina samt logistikcentre med lagerfaciliteter i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Transcargo er en transport- og logistikvirksomhed med aktiviteter på markederne for national og tværnational godstransport (freight forwarding) på vej. På det danske marked benytter Transcargo sig af uafhængige vognmænd til at udføre selve transporten af godset. Transcargo har 11 kontorer fordelt i Danmark, Sverige, Polen, Slovakiet og Ukraine. Transcargo har desuden logistikcentre med lagerfaciliteter i Padborg ved den dansk/tyske grænse og i Polen. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant