Mødedato: 27-04-2006

Frederikssund kommune ændrer priser for fritvalgsydelser efter klage

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsens undersøgelse af Frederikssund kommunes manglende efterregulering for fritvalgsydelser viste det sig, at Kommunen blandt andet ikke havde indregnet omkostningerne til moms på de momsbelagte udgifter, samt at der manglede dokumentation for den faktisk leverede tid i hjemmet, der ligger til grund for udregningen af priserne for personlig pleje og praktisk hjælp. På den baggrund foretog Frederikssund kommune en ny beregning med efterfølgende efterbetaling til de private leverandører. Styrelsen så herefter ikke anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant