Mødedato: 14-07-2017

Fredensborg VVS-Teknik – bøde

Resumé

Fem byggeprojekter i københavnsområdet har været udsat for kartelaftaler, hvor Fredensborg VVS-Teknik har koordineret tilbud på byggeopgaver med en konkurrent. Fredensborg VVS-Teknik har vedtaget en bøde på én million kroner for overtrædelse af konkurrenceloven, og en medarbejder en personlig bøde på 25.000. Bødens størrelse afspejler, at Fredensborg VVS-Teknik har samarbejdet om sagens afgørelse. Der er desuden lagt vægt på virksomhedens betalingsevne, og på at tre af sagens fem forhold er begået, før straffen for overtrædelser af konkurrenceloven blev skærpet pr. 1. marts i 2013. I øvrigt er bødens størrelse fastsat ud fra overtrædelsens grovhed og varighed samt virksomhedens omsætning. De fem byggeprojekter, som er omfattet af sagen, ligger alle i københavnsområdet. Det drejer sig om: Vibenhus Skole, boligbyggeriet “Domea Følager”, den nye krydstogtsterminal samt to projekter på Nørre Gymnasium. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte i 2015 en efterforskning af sagen efter at have fået et tip. Siden anmeldte Konkurrencerådet sagen til Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet(SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse. Sagen er forbundet med Christoffersen & Knudsen A/S af 31-01-2019.