Mødedato

Francisco Partners’ erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited

Resumé

Transaktionen omfatter at Francisco Partners, gennem datterskelskabet Concorde Bidco ltd., ved en
aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i CDK Global Holdings (UK) Limited (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Global (Thailand) Limited (”CDK”). Francisco Partners, der har hovedkvarter i San Francisco, Californien, USA, er en private equity fond, der fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserede virksomheder. CDK er en global udbyder af IT-løsninger til motorkøretøjsbranchen og tilstødende brancher. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Samhandel
Ej relevant