Mødedato: 27-08-2003

Franchiseaftaler om salg af mundgodt

Resumé

Konkurrencestyrelsen modtog i foråret 2003 en klage over Mund-Godten A/S, der på franchisebasis tilbyder et koncept til afsætning af slik, snacks, fastfood, bagværk samt kolde og varmedrikke. Klagen drejede sig om franchiseaftalernes opsigelsesperiode (op til 9 måneder), franchiseaftalernes konkurrenceklausuls løbetid (12 måneder) samt visse leasingkontrakters løbetid (op til 60 måneder) og deres binding til franchiseaftalerne. Styrelsen fandt dog ikke noget konkurrencebegræsnende i aftalen, og noteret i øvrigt at den var omfattet af bagatelgrænserne, hvorfor klagen blev afvist. Ved brev af 13. november 2006 forsøgte advokat Lars Bollerup på vegne af Jim Thrane om tilladelse til indbringe Konkurrencestyrelsens afgørelse af 4. august 2003 for Konkurrenceankenævnet, uanset at klagefristen på 4 uger er overskredet, jf. konkurrencelovens § 20, stk. 2. Dette blev ikke imødekommet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Slik & fastfood

Samhandeler

Ikke angivet