Mødedato: 30-05-2001

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen I

Resumé

Ved anmeldelse af honoraraftaler i mellem Forsikring & Pension og Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktorforening, fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalernes standardattester til brug for forsikringsselskaberne ved bedømmelse af risiko ved tegning af en forsikring ikke var omfattet af KL § 6, stk. 1, hvorfor der kunne gives en ikke-indgrebserkæring efter KL § 9. Konkurrencestyrelsen fandt dog, at aftalernes bestemmelser om faste honorarer var konkurrencebegrænsende, og selvom der formelt var tale om en vertikal prisaftalen, fik den karakter af horisontale prisaftaler. Honorarbestemmelserne udgjorde derfor en overtrædelse af KL § 6, stk. 1. Styrelsen vurderede dog, at betingelserne for fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr. 1-4, var opfyldt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet