Mødedato: 24-04-2023

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde videreføres

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsat være sekretariat for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS), efter regeringen har besluttet, at forummet skal fortsætte

Opfølgninger

Ikke relevant

Litra

Ikke relevant

Typer

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant