Mødedato: 26-04-2000

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Resumé

Ved Forsikring & Pensions (F&P) anmeldes af en fortegnelse over individuelle risikoforøgelser på gruppelivsordningen fandt Konkurrencestyrelsen, at der ikke kunne indrømmes fritagelse jf. KL § 8, stk. 1, idet betingelserne herfor ikke var opfyldt. I F&P’s ordning skulle medlemsselskaberne af gruppelivsordningen, de selskaber som udbød gruppelivsforsikringen, indberette oplysninger, som dækkede over en periode på 3-5 år, om forhøjet skadeshyppighed end forudsat ved tegningstidspunktet til Gruppelivsudvalget i F&P. Gruppelivsudvalget ville herefter føre en fortegnelse over de konkrete gruppeordninger, som havde en forøget risiko, samt den procentvise forhøjelse af bruttopræmierne. Styrelsen fandt at en sådan ordning ikke var omfattet af gruppefritagelsen for forsikringsselskaber, idet fortegnelsen går videre end blot at angive skærpede risici. Ved vurderingen af individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, nr 1-4, fandt styrelsen, at betingelserne i nr. 2 og 3 ikke var opfyldt. Styrelsen fandt ikke at de forbrugere der har en forøget risiko have en fordel af ordeningen, på trods af de forbrugere der ikke havde en forøget risiko ville have gavn af den. Desuden fandt styrelsen, at det ikke var nødvendigt, at give oplysninger om forhøjelse af bruttopræmien. Konkurrencerådet meddelte F&P, at samarbejdet skulle ophæves.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Forsikring/Pension