Mødedato: 25-08-1999

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Resumé

Ved anmeldelse af Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter fandt Konkurrencerådet, at vedtægterne ikke kunnes en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9, idet vedtægterne indholdte bestemmelser som var omfattet af KL § 6, stk. 1. De pågældende bestemmelser betød, at medlemsselskaberne ved taksering, skulle anvende organisationens taksatorer ved skadesopgørelser. Konkurrencerådet fandt dog, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, da aftalen styrkede effektiviteten hvor forbrugerne sikredes en rimelig andel af fordelene og at aftalen ikke hæmmede konkurrencen på grund af den lave markedsandel. Konkurrencerådet pålagde imidlertidigt organisationen, at ændre opsigelsesvarslet fra 12 måneder til 9 måneder.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet