Mødedato: 31-01-2001

Forretningsorden for Finansrådets behandling af klager over ukollegial adfærd

Resumé

Finansrådet har ophævet “Forretningsorden for Finansrådets behandling af klager over ukollegial-adfærd”. Det er sket efter, at styrelsen i en foreløbig vurdering har meddelt Finansrådet, at bestem-melserne er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.Forretningsordenen fastsætter regler for forberedelse af sagerne for Finansrådets bestyrelse, hvorefter bestyrelsen kan påtale en kritisabel adfærd. Styrelsen har lagt til grund, at bestemmelserne har til formål at begrænse konkur-rencen ved at påtale kritisabel adfærd og derved begrænse medlemmernes konkurrencemuligheder. Efter at Finansrådet har ophævet aftalen, har styrelsen henlagt sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke angivet