Mødedato: 25-04-2001

Forpagtningsaftale mellem Odense Lufthavn og PlaneStation

Resumé

Sagen vedrørte en forpagtningsaftale mellem Odense Lufthavn og PlaneStation. Parterne havde anmodet om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, subsidiært fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Kontraktens ikrafttræden var gjort betinget af Konkurrencestyrelsens godkendelse. Paternes daværende omsætning og markedsandele betød at aftalen faldt ind under bagatelreglen i konkurrencelovens § 7, stk. 1, nr. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte derfor parterne, at styrelsen aktuelt ikke anså kontrakten for omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Luftfart

Samhandeler

Ikke angivet