Mødedato: 15-12-1999

Forpagtningsaftale mellem Århus Kommune og Århus Skøjtehal

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at en anmeldt forpagtningsaftale mellem Aarhus Kommune og Gyda Larsen om forpagtning af cafeteria/restaurationslokaler i den kommunalt ejede skøjtehal, Aarhus Skøjtehal, ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. Konkurrencestyrelsen meddelte på den baggrund en ikke-indgrebserklæring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

restauration

Samhandeler

Ikke angivet