Mødedato: 29-11-2000

Formidling af døvetolkning i Nordjyllands Amt

Resumé

Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en freelance tolk, som har klaget over et afslag Arbejdsformidlingen i Ålborg har givet på honorering af en konkret tolkning. Afslaget er givet med den begrundelse, at den pågældende tolk ikke var rekvireret via en organisation for døve eller hørehæmmede. Efter lov om handicappede i erhverv og den i medfør af loven udstedte bekendtgørelse er det udgangspunktet, at når en døv eller hørehæmmet har brug for en tolk i forbindelse med udøvelse af et erhverv, skal tolken ansættes i den virksomhed, hvor den døve eller hørehæmmede er ansat. Såfremt tolken ikke ansættes i virksomheden er det i bekendtgørelsen angivet, at tolken efter aftale med arbejdsgiveren kan rekvireres via en organisation for døve. Da Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyste, at afslaget på honorering i den konkrete sag er en direkte og nødvendig følge af den måde loven skal fortolkes på, har Konkurrencestyrelsen meddelt klager, at styrelsen ikke foretager sig yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

KL § 2

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Handicap

Samhandeler

Ikke angivet