Mødedato: 26-05-1999

Forespørgsel om lovligheden af takstdifferentiering på færgepriser

Resumé

Konkurrencestyrelsen udtalte efter forespørgsel, at en takstdifferentiering på færgepriser for erhvervsvarebiler ville udgøre et misbrug af dominerende stilling efter KL § 11, idet Samsø Linien var den eneste transportmulighed til og fra øen. Ved takstdifferentiering ville der sker en konkurrenceforvridning, idet ikke-øboere ville blive udsat for et ulige erhvervsvilskår for ydelser af samme værdi for handelspartnere. Sagen kan sammenlignes med Rådets afgørelse af 24/2-1999 omkring Århus Sporveje, hvor det ikke udgjorde ulovlig diskrimination at diskriminere overfor forbrugerne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Diskrimination

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet