Mødedato: 10-06-2021

Forenklet anmeldelse af NTG Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Neptun Transport A/

Resumé

Fusionen omfatter, at NTG erhverver 75 pct. af aktierne i Neptun, mens to af Neptuns hidtidige tre reelle ejere beholder de resterende 25 pct. af aktierne. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og i en række andre lande. Størstedelen af NTG’s aktiviteter er inden for godstransport på vej i form af især tværnationale godstransporter i Europa med hovedvægt på transporter til/fra Danmark, Sverige, Tyskland og Finland. NTG har også aktiviteter inden for sø- og luftfragt, kurér- og logistikaktiviteter. Neptun driver speditionsvirksomhed i Danmark og organiserer overvejende godstransport på vej, heraf en vis del som køletransport. Neptun organiserer især transporter mellem Danmark og Tyrkiet/Balkan. Herudover har Neptun aktiviteter inden for sø- og lufttransport. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen