Mødedato: 16-02-2018

Forenklet anmeldelse af fusion mellem Coor og Elite Miljø

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Coor Service Management A/S og Elite Miljø A/S. Transaktionen indebærer, at Coor Service Management A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Elite Miljø A/S. Coor Service Management A/S erhverver dermed enekontrol over Elite Miljø A/S. Coor Service Management A/S er en nordisk leverandør af facility management-løsninger, hvis forretning i Danmark består af ejendomsservice, interne services såsom kantinedrift, rengøring, vagtservice mv. og strategisk rådgivning. Coor Service Management A/S leverer derudover såkaldte single services, der bl.a. omfatter rengøringsydelser. Elite Miljø A/S er en landsdækkende virksomhed, som udbyder rengøringsydelser i Danmark. Elite Miljø A/S er aktiv inden for almindelig rengøring samt bl.a. rengøring af hospitaler og renrum. Herudover udbyder Elite Miljø A/S i begrænset omfang en række andre ydelser såsom vinduespolering, tøjvask hos borgere og salg af wash room-artikler. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Ejendomsservice

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet