Mødedato: 29-03-2023

Foreningen Bankdatas udtrædelsesvilkår

Resumé

Foreningen Bankdata var dannet mhp. at levere total-it løsninger til danske banker og pengeinstitutter. Bankdata var (2023) ejet af Djurslands Bank A/S, Jyske Bank A/S, Kreditbanken A/S, Aktieselskabet Nordfyns Bank, Ringkjøbing Landbo- bank Aktieselskab, Skjern Bank A/S, Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt Sydbank A/S. Disse ejere var udover, at være medlem også foreningens kunder. Som led i aftalegrundlaget var det aftalt at udtrædelse skulle ske ved betaling af hvad der svarer 500 pct. af medlemmets omsætning med Bankdata det seneste år. Endvidere var medlemmerne forpligtet til at indkøbe eksklusivt af Bankdata, i det omfang medlemmet efterspørger en it-ydelse, som leveres af Bankdata. Konkurrencerådet fandt, at udtrædelsesvilkåret potentielt kunne låse markedet og udtrykte betænkeligheder ved det. Navnlig da det var kombineret med eksklusivitet. Sagen kunne dog lukkes med tilsagn om udtrædelse mod betaling af 2,5 års omsætning samt et upfront gebyr på 6 måneders omsætning. Den forholdsvis høje betaling var rimelig set i lyset af de betydelige IT-investeringer, som foreningen løbende afholdte, og som ville blive overvæltet på de øvrige hvis et medlem forhold samarbejdet.