Mødedato: 30-05-2001

Forbud mod resultatafhængige salæraftaler i advokatbranchen er omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2

Resumé

Styrelsen førte i sagen drøftelser med Det Danske Advokatsamfund angående spørgsmålet om, hvorvidt “Regler for god Advokatskik” måtte indeholde konkurrencemæssige begrænsninger omfattet af konkurrencelovens §6, stk. 1. Regelsættene indeholdte en række begrænsninger, som var en direkte nødvendig følge af offentlig regulering (Retsplejeloven), og var dermed omfattet af Konkurrencelovens § 2, stk. 2. Advokatsamfundet mente, at den omhandlende bestemmelse – med henvisning til retsplejelovens bestemmelser (§ 126) – var omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2. Styrelsen tiltrådte i sagen Advokatsamfundets opfattelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

KL gælder ikke

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Advokat

Samhandeler

Ikke angivet