Mødedato: 01-01-1998

Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler

Resumé

Vejledning fra 1998 (historisk) udarbejdet af det daværende Konkurrencestyrelse. Vejledningen vedrører forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1, og gennemgår bestemmelsens anvendelsesområde og retlige indhold.