Mødedato: 02-08-2016

FoodService Danmark A/S’ delvise overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Resumé

Transaktionen omfattede FoodService Danmark A/S’, via selskabet Føniks, overtagelse af aktiver i CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS. Købene er indbyrdes afhængige, således at den ene erhvervelse ikke vil blive gennemført uden den anden. Fusionen vedrørte henholdsvis engrossalg af frugt og grønt til foodservicesegmentet og engrossalg af økologiske fødevarer til foodservicesegmentet. FoodService Danmark og Interfrugt var begge aktive inden for engrossalg af frugt og grønt til foodservicesegmentet, og FoodService Danmark og Grøn Fokus var begge aktive inden for engrossalg af økologiske fødevarer til foodservicesegmentet. Der var således horisontale forbindelser mellem parterne inden for engrossalg af frugt og grønt og engrossalg af økologiske fødevarer. Parterne mente, at FoodService Danmark’s markedsandel inden fusionen var 6,1 pct. i Danmark, og at Interfrugts markedsandel inden fusionen var 2,7 pct. i Danmark. Samlet ville de derfor opnå en kombineret markedsandel på 8,8 pct. i Danmark. For så vidt angår engrosmarkedet for salg af økologiske fødevarer til foodservicesegmentet i Danmark mente parterne, at FoodService Danmark’s markedsandel inden fusionen var 10 pct. i Danmark, og at Grøn Fokus’ markedsandel var 4,1 pct. i Danmark. Parterne ville således efter fusionen opnå en samlet markedsandel på 14,1 pct. i Danmark. I lyset af parternes moderate markedsandele fandt KFST, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence, hvorefter den blev godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. punktum.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Engrosfødevarer

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Engrosmarkedet for salg af (i) frugt og grønt og (ii) økologiske fødevarer