Mødedato: 08-10-2008

Fødevarepriser – analyse

Resumé

Konkurrencestyrelsen iværksatte i foråret 2008 undersøgelsen af stigningen i fødevarepriserne. Baggrunden var, at fødevarepriserne var steget markant mere i Danmark end i vores nabolande. Undersøgelsen har fokuseret på mælk, smør, mel og brød, da prisen på disse varer er steget mest. Prisforhøjelserne i de forarbejdende led og i detailleddet skyldes i et vist omfang højere omkostninger til bl.a. energi og løn. Prisstigningerne er imidlertid væsentligt højere end den generelle omkostningsudvikling. Prisen på smør og mælk er samlet set ikke steget mere i Danmark end i vores nabolande. Prisstigningerne skyldes hovedsageligt højere råvarepriser og afspejler dermed udviklingen på de internationale markeder.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant