Mødedato: 28-08-2002

Flyruterne mellem Danmark og Grønland

Resumé

Sagen vedrørte flyruterne mellem Danmark og Grønland. Sagen vedrørte spørgsmålet, om de to selskaber på ruten – SAS og Grønlandsfly (nu Greenlandair) – ulovligt havde aftalt ens priser på de dyreste billettyper. Det grønlandske Konkurrencenævn besluttede på et møde i december 2001 at stille sagen i bero for at afvente konklusionerne i rapporten fra den fællesnordiske arbejdsgruppe om konkurrence i luften. SAS meddelte i 2002 at de ville stoppe sine flyvninger til Grønland, hvorefter styrelsen lukkede sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Fly

Samhandeler

Ikke angivet