Mødedato: 30-06-2020

FK Distribution

Resumé

Sagen vedrørte selskabet FK Distribution og dettes koblingssalg i forhold til fysisk distribution af adresseløse forsendelser og digital visning af tilbudsaviser. FK Distribution er den største distributør af fysiske tilbuds- og lokalaviser i Danmark og distribuerer adresseløse forsendelser til ca. to mio. husstande i Danmark om ugen. Frem til udgangen af 2017 var der i Danmark to landsdækkende distributører af adresseløse forsendelser, der udover FK Distribution talte Post Nord A/S. I marts 2017 havde Post Nord A/S dog offentliggjort at ville indstille sine aktiviteter ved udgangen af 2017, hvorefter FK Distribution var den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark. Fra maj 2017 begyndte FK Distribution at indføre et vilkår i virksomhedens kontrakter vedrørende distribution af adresseløse forsendelser, om at kunderne også skulle købe digital formidling af tilbudsaviser mv. fra FK Distribution (koblingssalg). KFST afgænsede de relevante markeder til (i) markedet for distribution af adresseløse forsendelser i Danmark og (ii) markedet for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark. FK Distributions markedsandel på det første blev opgjort til minimum 85 % og 40-50 % på det andet. FK Distribution var derfor dominerende og havde koblet to uafhængige produkter på en konkurrencebegrænsede måde. Det sidste blev antaget på baggrund af en samlet vurdering af adfærden, herunder FK Distributions meget høje markedsandele, omfanget af kunder, der blev bundet, samt markedets indretning. Opretholdt af Konkurrenceankenævnet 28/4-2021.