Mødedato: 31-05-2000

Fire transportfirmaer klager over leveringsbetingelser

Resumé

Styrelsen har afgjort en klage fra fire transportvirksomheder over Aalborg Portland A/S leveringsbetingelser vedrørende pakket cement. Endvidere blev det vurderet, at Aalborg Portland A/S ikke havde indgået konkurrencebegrænsende aftaler i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet