Mødedato: 15-05-2009

Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Resumé

Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde indgået en rammeaftale med Gudme Raaschou Bank A/S (i det følgende Gudme Raaschou Bank) om overtagelse af bankens aktiviteter. Gudme Raaschou Bank var før overtagelsen en investeringsbank med hovedsæde i København. Banken har en kreds af kunder, der primært omfatter ejendomsinvestorer, institutionelle investorer, erhvervskunder, privatpersoner samt regionale og lokale pengeinstitutter. Aftalen mellem Finansiel Stabilitet og Gudme Raaschou Bank indebar, at Finansiel Stabilitet stiftede to datterselskaber, hvortil samtlige Gudme Raaschou Banks aktiver og passiver blev overdraget med undtagelse af aktiekapital og efterstillet kapital. Det ene datterselskab (i det følgende Datter 1) skulle have tilladelse til at drive pengeinstitut og overtog Gudme Raaschou Banks bankaktiviteter, herunder kapitalforvaltning. Det andet datterselskab (i det følgende Datter 2) overtog Gudme Raaschou Banks pantebrevsaktiviteter, herunder eventuelt investeringskreditter med sikkerhed i pantebreve. Det var mellem parterne aftalt, at Finansiel Stabilitet med virkning per overtagelsesdagen overtog alle rettigheder og forpligtelser over for samtlige Gudme Raaschou Banks medarbejdere. Datter 1 og Datter 2 opnåede enekontrol med Gudme Raaschou Bank, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 3. Konkurrencestyrelsen har ved godkendelsen lagt vægt på, at Finansiel Stabilitet efter overtagelse af Gudme Raaschou Bank på ingen af de relevante markeder – detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet, det finansielle bankmarked og et eventuelt marked for administration af investeringsforeninger – opnåede en markedsandel på mere end 3 pct. Den effektive konkurrence blev dermed ikke hæmmet betydeligt. Spørgsmål omkring statsstøtte indgik ikke i Konkurrencestyrelsens behandling af anmeldelsen af fusionen, men hørte under Europa-Kommissionens kompetence.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet; Engrosbankmarkedet samt Det finansielle bankmarked Investeringsforeninger