Mødedato: 12-10-2010

Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark AS

Resumé

Fusionen vedrørte Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af Eik Bank Danmark A/S’ (herefter Eik Bank) aktiviteter i Danmark. Finansiel Stabilitet er etableret af økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 3 i lov om finansiel stabilitet. Eik Bank er en online bank, som har aktiviteter på både detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet, det finansielle bankmarked og markedet for investeringsforeninger. Fusionen udgør en substansoverdragelse, hvor Eik Bank overdrager samtlige af sine aktiver og passiver, bortset fra aktiekapital og anden efterstillet kapital, til et datterselskab stiftet af Finansiel Stabilitet. Fusionen mellem Finansiel Stabilitet og Eik Bank medfører derfor alene en mindre tilvækst i parternes markedsandele på de relevante markeder, som hverken skaber eller styrker en dominerende stilling eller hæmmer den effektive konkurrence på anden vis. Fusionen godkendes, idet denne ikke ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant