Mødedato: 18-04-2012

Finansiel Stabilitet A/S overtagelse af dele af FIH Erhvervsbank A/S og FIH Kapital Bank A/S aktiviteter inden for ejendomsudlån

Resumé

Fusionen vedrørte Finansiel Stabilitet A/S’ overtagelse af dele af FIH Erhvervsbank A/S’ og FIH Kapital Bank A/S’ aktiviteter inden for ejendomsudlån. Aktiviteterne udspaltes til et nyt søsterselskab til FIH Erhvervsbank A/S, der derefter overdrages til Finansiel Stabilitet A/S. Genstanden for transaktionen er de dele af FIH Erhvervsbank A/S’ og datterselskabet FIH Kapital Bank A/S’ aktiviteter hovedsagligt i Danmark, der består af ejendomsrelaterede udlån. Finansiel Stabilitet A/S opnår enekontrol over selskabet. Finansiel Stabilitet A/S’ aktiviteter indgår som en del i regeringens overordnede bestræbelser for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Finansiel Stabilitet er etableret og ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. § 3 i lov om finansiel stabilitet af 10. oktober 2008. Finansiel Stabilitet består af følgende selskaber: Amagerbanken af 2011 A/S, Fjordbank Mors af 2011 A/S, FS Bank A/S, FS Ejendomsselskab A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskab A/S og Max Bank af 2011 A/S. FIH Erhvervsbank er en dansk bank, der blev grundlagt i 1958. Banken har specialiseret sig i udlån til danske erhvervsvirksomheder men tilbyder også højrente indlån til privatkunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet