Mødedato: 20-12-2019

Fibia P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S

Resumé

Den anmeldte fusion omfatter en kontrolændring i Waoo, grundet udløb af en allonge til aktionæraftalen, således at Fibia fremover vil have veto overfor væsentlige beslutninger. Fibia er et fibernetselskab, ejet af SEAS-NVE og NRGi, som driver fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland. Waoo er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfrastrukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er ved ejerne af Waoo. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke relevant