Mødedato: 17-02-1982

Ferrosan vs. monopoltilsynet

Resumé

I sagen havde monopoltilsynet pålagt en virksomhed at nedsætte prisen på p-piller, idet denne stred mod den daværende monopollovgivning som urimelig høj. Dette blev inddbragt for landsretten, der dog ikke gav virksomheden medhold. Sagen er gengivet i UfR 1982.742Ø

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Overpriser