Mødedato: 12-06-2017

FDMs erhvervelse af enekontrol med forsikringsporteføljerne FDM Forsikring og Runa Forsikring fra LB Forsikring A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Forenede Danske Motorejere (”FDM”) og alle forsikringer tegnet af FDM’s medlemmer i LB Forsikring A/S i forsikringsgrupperne ”FDM Forsikring” og ”Runa Forsikring” (”Porteføljen”). Som følge af fusionen erhverver FDM enekontrol over Porteføljen. FDM’s hovedaktivitet er, som organisation for danske bilister, at varetage bilisternes interesser og fremme mobiliteten i Danmark. FDM tilbyder sine medlemmer forskellige produkter og serviceydelser af interesse for bilejere. FDM har ikke forsikringskoncession, men har hidtil som led i det nu opsagte samarbejde med LB Forsikring A/S haft adgang til at tilbyde sine medlemmer forsikringer hos LB Forsikring A/S. Porteføljen indeholder bl.a. motorkøretøjsforsikringer, private ulykkesforsikringer, erhvervsforsikringer samt private grundejer- og fritidshusforsikringer. De forsikringer, der er indeholdt i Porteføljen, vil fremover blive tilbudt af FDM gennem et samarbejde med TRYG A/S. Da fusionen ikke giver anledning til indsigelser, har KFST godkendt den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Motorkøretøjer