Mødedato: 01-06-2021

FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S. FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som er en del af Triton-gruppen.
Triton-gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxembourg, Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton-gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice, samt virksomheder i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive i Danmark. Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer, primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsninger primært til dagligvarekunder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant