Mødedato

FCP HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S

Resumé

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia Food A/S. FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som udgør del af Triton gruppen.
Triton gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksomheder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice samt i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive i Danmark. Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen inden for frost, køl, kolonial og drikkevarer primært i Danmark og det øvrige Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsninger primært til dagligvarekunder. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ikke relevant