Mødedato: 29-08-2001

Faxe Kalks leveringsaftaler med Elsam vedrørende brændt kalk

Resumé

Konkurrecestyrelsen afslog en ansøgning om ikke-indgrebserklæring for en leveringsaftaler mellem Faxe Kalk og Elsam om levering af brændt kalk. Aftalerne indeholdte en eksklusiv købspligt af en varighed på mere end 5 år. Styrelsen fandt at dette faldt uden for gruppefritagelse for vertikale aftaler, og styrelsen fandt heller ikke grund til at give en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Det blev meddelt parterne, at såfremt købspligten blev forkortet til højst at vare 5 år, ville aftalerne være omfattet af gruppefritagelsen, og såfremt opsigelsesvarslet blev begrænset til højst 1 år, ville aftalen ikke være omfattet af KL § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Kalk