Mødedato: 29-08-2001

Faxe Kalks leveringsaftale med Energi E 2 vedrørende kalkfiller

Resumé

Konkurrencestyrelsen afslog at give en leveringsaftalen om kalkfiller mellem Faxe Kalk og Energi E2 en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Aftalen indeholdte en købspligt på en varighed af mindst 10 år, hvilket styrelsen fandt, var i strid med KL § 6, stk. 1. Aftalen fandtes ikke at være omfattet af gruppefritagelsen for verikale aftaler, idet Faxe Kalk havde en markedsandel på over 30% og varigheden af købspligten. Bestemmelsen opfyldte ikke betingelserne for individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, hvorfor det blev påbudt parterne at ophæve bestemmelsen i aftalen. Aftalen indeholdte en bestemmelse om, at aftalen kun kunne opsiges inden den 30. juni til et udgangen af kalenderåret. Denne bestemmelsen blev fandt Konkurrencestyrelsen for ikke at være omfattet af KL § 6, stk. 1, på baggrund af Kommissions retningslinier for konkurrencebegrænsning ved vertikale aftaler.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Kalk

Samhandeler

Ikke angivet