Mødedato: 28-01-1998

Fastlæggelse af forsyningspligtpriser for Tele Danmark

Resumé

Som led i liberaliseringen af telesektoren vlev det daværende Tele Danmark pålagt forsyningspligt for en række teleydelser, hovedsageligt taletelefoni. Som led i heri skulle telemyndighederne fastsætte nogle maksimalpriser samt indhente en udtalelse fra Konkurrencerådet om de konkurrenceretlige aspekter heri. I notatet redegør styrelsen kort for hvordan denne fremadrettet agter at håndtere disse udtalelser, idet den første måtte ske inden Konkurrencerådet var på plads.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke relevant