Mødedato: 25-08-1999

Faste bogpriser ved internethandel

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind over for Bogbranchens Fællesråds håndhævelse af fastprisreglen inden for bogbranchens samhandelsregler, før Konkurrencerådet havde taget stilling til de samlede samhandelsregler. Styrelsen havde på tidspunktet for afgørelsen iværksat en undersøgelse af bogbranchens samhandelsregler, og denne skulle forelægges rådet inden udgangen af 1999.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 27

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt.

Brancher

Boghandel

Samhandeler

Ikke angivet