Mødedato: 29-03-2000

Familiens Basisforsikring nr. 2

Resumé

Styrelsen meddelte Forsikring & Pension (F&P), at Familiens Basisforsikring nr. 2 ikke er omfattet af forbudet i medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Derved ikke grundlag for stillingtagen til F&Ps ansøgning om en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsikring

Samhandeler

Ikke angivet