Mødedato

Falck II - Byret dom

Resumé

Sagen vedrørte den straf, som virksomheden Falck skulle idømmes for i strid med konkurrencelovens § 11, at have iværksat et ekskluderende misbrug overfor Bios. Konkurrencerådety havde forsdømt dette 1 FEB 2019. Efter rettens tilkendegivelse vedtog Falck Danmark A/S en bøde på DKK 30 mio.