Mødedato: 16-02-2022

Eurotag Danmark mod Icopal og Nordic Waterproofing

Resumé

Konkurrencerådet fandt i maj 2017, at Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, m.fl. havde havde oprettet en (fiktiv) branchestandard for tappap, der i praksis blev anvendt til at holde konkurrenter ude af markedet. Dette blev underkendt af Konkurrenceankenævnet, der hjemviste sagen. Eurotag, der mente, at have lidt et økonomisk tab ønskede erstatning, og gjorde bl.a. gældende, konkurrencelovens § 6 var overtrådt uanset hjemvisningen af Rådets oprindelige afgørelse. Sø & Handelsretten afviste dette da erstatningspåstanden ikke indeholdt en nærmere afgrænsning af de ansvarspådragende handlinger. Retten fandt, ud fra en samlet vurdering, at den nedlagte påstanden var for bredt formuleret til at kunne føre til domsfældelse. Dommen er ikke anket. Separat kendelse om omkostninger blev forsøgt kæret.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

frifundet

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen