Mødedato: 23-02-2000

Eurotag A/S’ klage over A/S Phønix Contractors og Icopal A/S (TOR I)

Resumé

Eurotag A/S, der var importør af udenlandske tagpapprodukter, havde forgæves forsøgt at blive medlemaf Tagpapbranchens Oplysningsråd (herefter TOR), men var blevet afvist. Som begrundelse var der henvist til at TOR, jf. dets vedtægter, var en forening for danske tagpapproducenter. TOR udgiver en rækkeanvisninger om tagdækning i Danmark, der i vid udstrækning bruges af arkitekter og ingeniører. Jf. vedtægterne er TORs formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpap, membraner og folier. Styrelsen afviste klagen, idet denne ikke mente at de indklagede Icopal og Phønix ikke havde udvist nogen misbrug af den dominerende stilling. I stedet måtte parterne afgøre deres uoveretemmelser ved civilt søgsmål. På baggrund heraf henviste parterne bag TOR senere (31/5-2017) til at styrelsen havde godkendt TOR og der ikke kunne gribe ind over dette.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Brancher

Tagpap

Samhandeler

Ikke angivet