Mødedato: 18-12-2002

Etablering af joint venture mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken

Resumé

Sagen vedrører oprettelsen af et joint venture – Trykkompagniet A/S – mellem Det Berlingske Officin A/S og A/S Dagbladet Politiken. Trykkompagniet skulle have til formål at drive trykkerivirksomhed, og det skulle virke på det danske marked for rotationstryk på avispapir. Udover at trykke for moderselskaberne havde Trykkompagniet også til hensigt at indgå trykaftaler med tredjemænd. Politiken og Det Berlingske Officin fortsatte også begge med at drive trykkerivirksomhed. For den del af moderselskabernes publikationer, der skulle trykkes af det fælles selskab, ville der på forretningsmæssige vilkår blive indgået uopsigelige trykaftaler for en periode på fem år. Konkurrencestyrelsen fandt, at uopsigelighedsklausulen på fem år udgjorde en mærkbar konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, men dog berettiget til fritagelse, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1, nr. 1-4. Ved denne vurdering blev der bl.a. lagt vægt på de omfattende investeringer, Trykkompagniet skal foretage, for at komme ind på markedet. Hvad angår selve fusionen blev denne godkendt, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, idet den hverken skaber eller styrker en dominerende stilling. Ved denne vurdering blev der lagt vægt på, at markedet er præget af en vis overkapacitet, ligesom der er mange udbydere, herunder en række relativt store trykkerivirksomheder. Trykkompagniet vil endvidere ved dets opstart have en forholdsvis beskeden markedsandel.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk 1, § 6, § 8

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Trykkerivirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Trykkerivirksomhed